Lanerako prestakuntza ertainen irakaskuntzarako gaitasunen garapena

ENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETARAKO IRAKASKUNTZA

Familia profesionala

Gizarte eta kultura zerbitzuak

Lanbide arloa

Prestakuntza eta Hezkuntza

Helburuak

Enplegurako lanbide heziketarako sistemaren prestakuntza jarduerak programatu, irakatsi, tutoretza landu eta ebaluatu, material, medio eta baliabide didaktikoak landuz eta erabiliz, merkatuak espezialitate honetan eskaintzen dituen formazio bide eta lanbide irtenbideei buruz orientazioa emanez, iraunkorki formazioaren kalitatea eta eguneraketa didaktikoa sustatuz.

Prestakuntza profesionalaren maila

NHSN – 5 (Nazioarteko Hezkuntza Sailkapen Normalizatua)

Gaitasun atalak

- Formazioaren ezaugarri eta baldintzetara, lan errealitatera eta hartzaileen profilera egokituz, lanerako heziketa jarduerak programatu.
- Prestakuntza edukietarako aukeratu, landu, egokitu eta erabili materialak, baliabideak eta errekurtso didaktikoak.
- Teknika, estrategia eta errekurtso didaktikoak erabiliz eman eta tutorizatu lanbide heziketarako jarduerak.
- Lanbide heziketarako jardueren irakaskuntza – ikaste prozesua ebaluatu.

Lan inguru profesionala

Lan eremu profesionala

Jarduera profesionala lan eremu publiko eta pribatuan landu, lanbide heziketa irakasten duten zentro edo entitateetan, langileentzat, langabetuentzat eta lehentasunezko taldeentzat.

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

· Heziketa ez arautuen irakasle.
· Lanerako prestakuntza ez arautuen irakasle.
· Lanerako prestakuntza.
· Lanerako hezitzaile.
· Hezitzaileen irakasle.

Prestakuntza moduluak Orduak Prestakuntza atalak Orduak
Lanbide heziketa jardueren programazio didaktikoa 60
Landu, egokitu eta erabili materialak, baliabideak eta errekurtso didaktikoak 90
Lanbide heziketarako jardueren inpartizio eta tutorizazioa 100 Lanbide heziketarako jardueren inpartizio 70
Lanbide heziketarako jardueren tutorizazio 30
Lanbide heziketarako jardueren irakaskuntza – ikaste prozesuaren ebaluazioa 60 + 20
Lanbide Heziketaren kalitatearen orientazio eta promozioa 30 + 20
Irakaskuntzarako lanbide heziketarako trebetasun moduloa 40 + 235
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN IRAUPENA 380 + 275 = 655 Orduak